مشخصات نوار خطر مدل قرمز مشکی ۱۰۰ متری بسته ۲ عددی