مشخصات نوار خطر مدل راه راه قرمز سفید ۱۲۰ متری بسته ۵ عددی