مشخصات نوار خطر مدل راه راه زرد مشکی ۱۲۰ متری بسته ۵ عددی